ایمان ابا الفضل

عموى ما، عبّاس، داراى بینشى ژرف و ایمانى راسخ بود ؛

همراه با امام حسین علیه السلام جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهادت رسید.

عمدة الطّالب، ص ۳۵۶ . آینه یادها ص 201

 

/ 2 نظر / 37 بازدید