خواندن سوره قل هو الله هنگام ورود به خانه

حضرت صادق (ع) فرمود هرکس سوره توحید را قرائت کن خداوند فقر را از او دور میکند وپایه های خانه اش استحکام میابد و همسایگان نیز از برکت او بهره مند میشوند

و رسول خدا درباره هنگام ورود به منزل میفرماید:کسی که به هنگام ورود به منزل سوره توحید را قرائت کند به برکت آن سوره ،فقر از آن منزل وهمسایگانش دور میشود

http://bitoolmal.blogfa.com/category/6

 

/ 0 نظر / 33 بازدید